Prabacaan

13/07/2010 23:21

Ø      Prabacaan?

 

o       kesediaan membaca?

o       kemampuan murid2 menerima pengajaran dari segi mental, emosi dan fizikal

o       tempoh menyediakan murid2 untuk membaca

o       sebelum peringkat membaca dimulakan

o       penyediaan awal - bacaan awal atau bacaan asas

o       peringkat mendirikan asas.

 

Ø      Kemampuan murid?

 

i. kebolehan fizikal?

o       kebolehan emosi?

o       Kebolehan mental?

o       untuk menerima pengajaran bacaan asas.

 

ii. kebolehan fizikal?

o       keupayaan alat-alat sebutan menghasilkan bunyi

o       keupayaan matanya mengecam bentuk

o       keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi.

 

iii. kebolehan emosi?

o        minat terhadap bahan-bahan bacaan 

o        bermain dengan bahan bacaan

o        membelek-belek bahan bacaan

o        berminat melihat orang membaca

o        minat untuk mendengar bacaan.

 

iv. kebolehan mental?

o       keupayaannya mengingat apa2 yang diberitahu 

o       kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya.

 

v.  faktor Persekitaran?

o         mempengaruhi kesediaan membaca.

 

 

Ø      Prabacaan?

Syed Abu Bakar  Syed Akil (1994):

Peringkat prabacaan:

o               aktiviti pengamatan pendengaran,

o               aktiviti pengamatan peglihatan,

o               aktviti koordinasi psikomotor,

o               latihan menajamkan daya ingatan, dan

o               latihan bahasa pertuturan.

o             Ismail Zakaria, Salmah Othman dan Elly, Chong (1992):

o             mendorong mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran

o             permainan huruf, suku kata dan perkataan

    

Ø     Tiga Peringkat:

 

1. Aktiviti Pengamatan Penglihatan

2. Aktiviti Pengamatan Pendengaran

3. Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata.

 

Ø      Definisi Pengamatan?

  • kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui pancaindera setelah berlakunya proses dalam mental
  • Janet W Learner(1971) dalam bukunya  “Children With Learning Disabilities” : satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas pancaindera ataupun mekanisma yang mentafsirkan sesuatu pergerakan pancaindera dengan kuasa intelek.

 

Ø      Syed Abu Bakar  Syed Akil (1994)

  • keupayaan pancaindera untuk menerima rangsangan
  • diutuskan melalui sistem saraf ke otak untuk diproses
  • gerak balas melalui pertuturan atau/dan perlakuan fizikal.

 

Ø      Bagaimana kita menilai pengamatan?

o       gerak balas atau perlakuan fizikal difahami oleh orang lain

o       bermakna pemahaman dan pembelajaran berlaku.

 

Ø      Proses Pengamatan?

 • Secara teori jika rangsangan diamati dengan sempurna – jadi pengetahuan / pembelajaran

 

 

 • Kepekaan deria?
  • Perubahan - warna,saiz,bentuk, kedudukan
  • Pergerakan - tayangan, cahaya
  • Saiz - bersaiz besar/ terlalu kecil
  • Ulangan- berulang, bergema
  • Kekuatan - warna garang, bunyi nyaring
  • Set- himpunan objek, nyanyian
  • Kontra - bukit di kawasan tanah pamah

Ø      Ciri2 di atas menjadi panduan semasa membina BBM.